Montering av Veranda vinterhage Extreme

kr0

Montering av Veranda vinterhage Extreme:
- Faktisk medgått tid blir fakturert. Timepris kr 873,- inkl.mva.
- Time stipulering er hentet fra leverandøren Veranda.
- Montering av profiler og glass.
- Monteringsmateriell.
- Montering av spikerslag og beslag etter avtale.
- Arbeidstid er 2 montør x X timer.
- Rigg (less, loss, transport).
- Reise (reisetid, bil) i sone 1-3 (Ålesund, Sula, Giske kommune).

13059
Beregn areal
Tilbake til butikk