Innholdsfortegnelse

Garanti og reklamasjon

Generell informasjon

Græsdal Glass AS følger Forbrukerkjøpsloven og Kjøpsloven, samt reglene for garanti og reklamasjon fastsatt av våre leverandører og produsenter. Derfor kan betingelsene variere avhengig av produkttype og hvem som er produsent. Garanti- og reklamasjonsretten begynner å telle fra fakturadatoen.

Garantibetingelser

Våre produkter er dekket av ulike garantier i samsvar med produsentenes bestemmelser. Dette inkluderer generelle produktgarantier, sopp- og råtegarantier, samt spesifikke garantier for fargekvalitet. Kontakt oss for nøyaktig informasjon om garantibetingelsene for det spesifikke produktet du har kjøpt. Vår generelle produktgaranti dekker feil og mangler innen 5 år etter levering, i tråd med gjeldende forbrukerkjøpslovgivning. Vi forbeholder oss retten til å vurdere omfanget av mangelen og foreta enten retting/utbedring eller omlevering av et nytt produkt, av samme eller tilsvarende kvalitet som det opprinnelige.

Retningslinjer for reklamasjon:

Reklamasjonsfrist:

Meld fra om feil eller mangler innen rimelig tid og senest innen fristene fastsatt i gjeldende lovgivning. Tiden for reklamasjonsrett begynner å telle fra fakturadatoen. Vi følger forbrukerkjøpsloven som fastsetter en frist på 2 måneder for å reklamere.

Hvordan reklamere:

Reklamasjonen skal meldes inn elektronisk ved hjelp av serviceskjema eller e-post og inneholde nødvendig informasjon om produktet, beskrivelse av feilen/mangelen, gode bilder, samt relevant kontaktinformasjon, og ordre/faktura nummer.

Vilkår for reklamasjonsrett:

  • Følg våre monterings- og vedlikeholdsanbefalinger (FDV-dokumentasjon) for å opprettholde reklamasjonsretten.
  • Produkter som ikke er i henhold til ordrebekreftelse eller bestilt vare må ikke monteres eller taes i bruk. Varen ansees da for å være akseptert, og reklamasjonsretten bortfaller.
  • Meld transportskader og synlige feil umiddelbart ved mottak.

Begrensninger for reklamasjonsrett:

  • Reklamasjonsretten dekker ikke feil eller mangler som skyldes uforsvarlig bruk, slitasje eller manglende vedlikehold.
  • Græsdal Glass er ikke ansvarlig for feil som kan ha oppstått på grunn av kjøpers egne konstruksjoner eller som skyldes feil montering.
  • Reklamasjonsretten kan være begrenset i fht arbeid utført av vårt verksted. Dette gjelder eksempelvis reparasjon av eldre objekter hvor det er risiko for at materiale kan gå i stykker. Dette skal i så fall informeres om i forkant før kjøper aksepterer avtale om reparasjon eller utbedring.
Vi i Græsdal Glass AS er forpliktet til å sikre kundetilfredshet og vil håndtere reklamasjoner på en rettferdig og effektiv måte. Vennligst kontakt oss for ytterligere informasjon eller for å melde en reklamasjon.

Serviceskjema

Denne nettsiden bruker cookies. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av cookies.  Lær mer