Personvernerklæring

Vi respekterer ditt personvern og er forpliktet til å beskytte det gjennom vår overholdelse av denne personvernpolicyen (“Policy”). Denne Policy beskriver hvilke typer informasjon vi kan samle fra deg eller som du kan gi (“Personlig informasjon”) på grasdal.no nettsiden (“Nettsted” eller “Tjeneste”) og eventuelle relaterte produkter og tjenester (samlet kalt “Tjenester”), samt våre praksiser for innsamling, bruk, lagring, beskyttelse og offentliggjøring av denne personlige informasjonen. Den beskriver også de valgene som er tilgjengelige for deg angående vår bruk av din personlige informasjon og hvordan du kan få tilgang til og oppdatere den.

 

Denne Policyen er en juridisk bindende avtale mellom deg (“Bruker”, “du” eller “din”) og Græsdal Glass AS (“Græsdal Glass AS”, “vi”, “oss” eller “vår”). Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en virksomhet eller annen juridisk enhet, representerer du at du har myndighet til å binde en slik enhet til denne avtalen, i så fall vil begrepene “Bruker”, “du” eller “din” henvise til en slik enhet. Hvis du ikke har slik myndighet eller hvis du ikke er enig i vilkårene i denne avtalen, må du ikke akseptere denne avtalen og kan ikke få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene. Ved å få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene erkjenner du at du har lest, forstått og samtykker i å være bundet av vilkårene i denne Policyen. Denne Policyen gjelder ikke for praksis til selskaper som vi ikke eier eller kontrollerer, eller til enkeltpersoner som vi ikke ansetter eller administrerer.

Automatisk innsamling av informasjon

Når du åpner nettsiden, registrerer våre servere automatisk informasjon som din nettleser sender. Disse dataene kan inkludere informasjon som din enhets IP-adresse, nettlesertype og versjon, operativsystemtype og versjon, språkpreferanser eller nettsiden du besøkte før du kom til nettstedet og tjenestene, sider på nettstedet og tjenestene som du besøker, tiden brukt på disse sidene, informasjon du søker etter på nettstedet, tilgangstider og datoer, samt annen statistikk.

Informasjon som samles inn automatisk brukes kun for å identifisere potensielle tilfeller av misbruk og for å etablere statistisk informasjon om bruken og trafikken på nettstedet og tjenestene. Denne statistiske informasjonen blir ikke på annen måte aggregert på en måte som vil identifisere noen bestemt bruker av systemet.

Bruk og behandling av innsamlet informasjon

Vi fungerer som en datakontroller og en databehandler når vi behandler personlig informasjon, med mindre vi har inngått en databehandlingsavtale med deg, i så fall vil du være datakontroller og vi vil være databehandler.

 

Vår rolle kan også variere avhengig av den spesifikke situasjonen som involverer personlig informasjon. Vi fungerer som datakontroller når vi ber deg om å sende inn din personlige informasjon som er nødvendig for å sikre din tilgang og bruk av nettstedet og tjenestene. I slike tilfeller er vi datakontroller fordi vi bestemmer formålene og midlene for behandling av personlig informasjon.

 

Vi fungerer som databehandler i situasjoner der du sender inn personlig informasjon via nettstedet og tjenestene. Vi eier ikke, kontrollerer eller tar beslutninger om den innsendte personlige informasjonen, og slik personlig informasjon behandles kun i samsvar med dine instruksjoner. I slike tilfeller fungerer brukeren som gir personlig informasjon som datakontroller.

 

For å gjøre nettstedet og tjenestene tilgjengelige for deg, eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse, kan vi måtte samle inn og bruke visse personlige opplysninger. Hvis du ikke gir den informasjonen vi ber om, kan vi kanskje ikke gi deg de etterspurte produktene eller tjenestene. Informasjonen vi samler inn fra deg kan brukes til følgende formål:

  • Forbedre brukeropplevelsen
  • Drift og administrering av nettstedet og tjenestene

 

Behandlingen av din personlige informasjon avhenger av hvordan du samhandler med nettstedet og tjenestene, hvor du befinner deg i verden og om en av følgende punkter gjelder: (i) du har gitt ditt samtykke til ett eller flere spesifikke formål; (ii) levering av informasjon er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg og/eller for eventuelle prekontraktslige forpliktelser; (iii) behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som du er underlagt; (iv) behandlingen er knyttet til en oppgave som utføres i allmennhetens interesse eller i utøvelse av offisiell myndighet som er tildelt oss; (v) behandlingen er nødvendig for formål som forfølges av oss eller en tredjepart. Vi kan også kombinere eller aggregere noe av din personlige informasjon for å kunne betjene deg bedre og for å forbedre og oppdatere nettstedet og tjenestene våre.

 

Merk at i henhold til noen lover kan vi ha lov til å behandle informasjon til du protesterer mot en slik behandling ved å velge bort, uten å måtte stole på samtykke eller noen andre juridiske grunnlag. Uansett vil vi gjerne klargjøre det spesifikke juridiske grunnlaget som gjelder for behandlingen, og spesielt om levering av personlig informasjon er et lovpålagt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Deling av informasjon

Afhengig av de etterspurte tjenestene eller som nødvendig for å fullføre en transaksjon eller gi noen tjeneste du har bedt om, kan vi dele informasjonen din med våre tilknyttede selskaper, kontraktsselskaper og tjenesteleverandører (samlet kalt “Tjenesteleverandører”) som vi stoler på for å bistå i driften av nettstedet og tjenestene som er tilgjengelige for deg, og som har personvernpolitikk som er i samsvar med våre, eller som samtykker i å følge våre retningslinjer angående personlig informasjon. Vi vil ikke dele noen personlig identifiserbar informasjon med tredjeparter og vil ikke dele noen opplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter.

 

Tjenesteleverandører er ikke autorisert til å bruke eller offentliggjøre informasjonen din unntatt når det er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller overholde juridiske krav. Tjenesteleverandører får informasjonen de trenger bare for å utføre de oppgavene de er tildelt, og vi gir dem ikke tillatelse til å bruke eller avsløre noen av de oppgitte opplysningene til egne markedsførings- eller andre formål.

Oppbevaring av informasjon

Vi vil oppbevare og bruke din personlige informasjon i den tidsperioden som er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, håndheve våre avtaler, løse tvister, med mindre en lengre oppbevaringsperiode kreves eller tillatt i henhold til loven.

Vi kan bruke eventuelle aggregerte data som er avledet fra eller som inkorporerer din personlige informasjon etter at du har oppdatert eller slettet den, men ikke på en måte som vil identifisere deg personlig. Når oppbevaringsperioden utløper, vil personlig informasjon bli slettet. Derfor kan ikke retten til tilgang, retten til sletting, retten til retting og retten til dataflytting håndheves etter utløpet av oppbevaringsperioden.

Informasjonskapsler (Cookies)

Nettstedet vårt og tjenestene bruker “informasjonskapsler” for å hjelpe til med å tilpasse din online opplevelse. En informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres på harddisken din av en webtjener. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller levere virus til datamaskinen din. Informasjonskapsler er unikt tildelt deg og kan bare leses av en webtjener i domenet som utstedte informasjonskapselen til deg.

 

Vi kan bruke informasjonskapsler for å samle, lagre og spore informasjon for sikkerhet og tilpasning, og for statistiske formål. Vær oppmerksom på at du har muligheten til å akseptere eller avvise informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler som standard, men du kan endre nettleserinnstillingene dine for å avvise informasjonskapsler hvis du foretrekker det.

Datanalyse

Nettstedet vårt og tjenestene kan bruke tredjeparts analyseverktøy som bruker informasjonskapsler, web-beacons eller andre lignende informasjonssamlingsteknologier for å samle standard informasjon om internettoppsett og bruksinformasjon. Informasjonen som samles inn, brukes til å utarbeide statistiske rapporter om brukeraktiviteten, for eksempel hvor ofte brukere besøker nettstedet og tjenestene våre, hvilke sider de besøker og hvor lenge de er der, osv. Vi bruker informasjonen som er innhentet fra disse analyseverktøyene for å overvåke ytelsen og forbedre nettstedet og tjenestene våre.

"Do Not Track"-signaler

Noen nettlesere inneholder en “Do Not Track”-funksjon som signaliserer til nettsteder du besøker at du ikke ønsker at din online aktivitet skal spores. Sporing er ikke det samme som å bruke eller samle informasjon i forbindelse med en nettside. For disse formålene refererer sporing til innsamling av personlig identifiserbar informasjon fra forbrukere som bruker eller besøker en nettside eller nettjeneste mens de beveger seg mellom ulike nettsteder over tid. Hvordan nettlesere kommuniserer Do Not Track-signalet er ennå ikke ensartet. Som et resultat er nettstedet og tjenestene våre ennå ikke satt opp til å tolke eller svare på Do Not Track-signaler som sendes av nettleseren din. Likevel, som beskrevet mer detaljert gjennom denne Policyen, begrenser vi bruken og innsamlingen av din personlige informasjon. For en beskrivelse av Do Not Track-protokoller for nettlesere og mobile enheter eller for å lære mer om de tilgjengelige valgene for deg, kan du besøke internetcookies.com.

Sosiale mediefunksjoner

Nettstedet vårt og tjenestene kan inkludere sosiale mediefunksjoner, som Facebook- og Twitter-knapper, Del denne-knapper, osv. (samlet kalt “Sosiale mediefunksjoner”). Disse Sosiale mediefunksjonene kan samle inn din IP-adresse, hvilken side du besøker på nettstedet og tjenestene våre, og kan sette en informasjonskapsel for å aktivere Sosiale mediefunksjoner til å fungere riktig. Sosiale mediefunksjoner hostes enten av sine respektive leverandører eller direkte på nettstedet og tjenestene våre. Dine interaksjoner med disse Sosiale mediefunksjonene reguleres av personvernreglene til deres respektive leverandører.

Lenker til andre ressurser

Nettstedet og tjenestene inneholder lenker til andre ressurser som ikke eies eller kontrolleres av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for personvernspraksis til slike andre ressurser eller tredjeparter. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater nettstedet og tjenestene og til å lese personvernuttalelsene til hver enkelt ressurs som kan samle personlig informasjon.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer informasjonen du gir på datamaskinservere i et kontrollert, sikkert miljø, beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk eller offentliggjøring. Vi opprettholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak i et forsøk på å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, endring og offentliggjøring av personlig informasjon som er under vår kontroll og varetekt. Imidlertid kan ingen datatransmisjon over Internett eller trådløst nettverk garanteres.

 

Derfor, selv om vi streber etter å beskytte din personlige informasjon, erkjenner du (i) at det er sikkerhets- og personvernrestriksjoner på Internett som er utenfor vår kontroll; (ii) sikkerheten, integriteten og personvernet til all informasjon og data som utveksles mellom deg og nettstedet og tjenestene ikke kan garanteres; og (iii) slik informasjon og data kan bli sett eller manipulert under overføring av en tredjepart, til tross for beste innsats.

Dataangrep

Hvis vi blir oppmerksomme på at sikkerheten til nettstedet og tjenestene har blitt kompromittert eller at brukernes personlige informasjon har blitt avslørt til tredjeparter som ikke er relatert til oss som et resultat av ekstern aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetsangrep eller svindel, forbeholder vi oss retten til å treffe rimelige tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, etterforskning og rapportering, samt varsling til og samarbeid med lovhåndhevingsmyndighetene. I tilfelle av et dataangrep, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å varsle berørte individer hvis vi mener det er en rimelig risiko for skade på brukeren som et resultat av angrepet eller hvis varsel ellers er påkrevd ved lov. Når vi gjør det, vil vi legge ut en kunngjøring på nettstedet og sende deg en e-post.

Endringer og tillegg

Vi forbeholder oss retten til å endre denne Policyen eller dens vilkår knyttet til nettstedet og tjenestene når som helst etter eget skjønn. Når vi gjør det, vil vi revidere datoen for oppdateringen nederst på denne siden. Vi kan også gi deg varsel på andre måter etter eget skjønn, for eksempel gjennom kontaktopplysningene du har oppgitt.

 

En oppdatert versjon av denne Policyen vil være effektiv umiddelbart etter at den oppdaterte Policyen er lagt ut, med mindre annet er angitt. Din fortsatte bruk av nettstedet og tjenestene etter den effektive datoen for den oppdaterte Policyen (eller annen handling som er spesifisert på det tidspunktet) vil utgjøre ditt samtykke til endringene. Imidlertid vil vi ikke, uten ditt samtykke, bruke din personlige informasjon på en måte som er vesentlig annerledes enn det som ble oppgitt på tidspunktet da din personlige informasjon ble samlet inn.

Aksept av denne policyen

Du erkjenner at du har lest denne Policyen og samtykker i alle dens vilkår og betingelser. Ved å få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene og sende inn informasjonen din, samtykker du i å være bundet av denne Policyen. Hvis du ikke samtykker i å overholde vilkårene i denne Policyen, har du ikke tillatelse til å få tilgang til eller bruke nettstedet og tjenestene. Denne personvernpolicyen ble opprettet med hjelp fra https://www.websitepolicies.com/privacy-policy-generator

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager angående denne Policyen, informasjonen vi har om deg, eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, oppfordrer vi deg til å kontakte oss ved glass@grasdal.no

Vi vil forsøke å løse klager og tvister og gjøre enhver rimelig innsats for å ære din anmodning om å utøve dine rettigheter så raskt som mulig og uansett innenfor tidsrammene som er fastsatt av gjeldende personvernlover.