Græsdal Glass AS på veien mot Miljøfyrtårnsertifisering: en reise mot bærekraft og åpenhet

I en tid hvor bærekraft og miljøvern er blitt sentrale temaer, tar Græsdal Glass AS et viktig skritt mot en grønnere fremtid gjennom Miljøfyrtårnsertifisering. Selskapet har forpliktet seg til å offentliggjøre informasjon om sitt arbeid innen klima, miljø og arbeidsmiljø, og denne artikkelen gir en innsikt i deres pågående reise mot sertifiseringen.

Græsdal Glass AS: en bærekraftig visjon

Græsdal Glass AS har alltid vært dedikert til å levere høykvalitets glassprodukter, men nå tar de ytterligere skritt for å sikre at dette gjøres på en måte som respekterer planeten og samfunnet. Deres engasjement for et bærekraftig miljø, klima og et forbedret arbeidsmiljø er tydelig reflektert i deres beslutning om å forfølge Miljøfyrtårnsertifisering.

Veien mot sertifisering: åpenhet og involvering

For å sikre full åpenhet i prosessen, har Græsdal Glass AS valgt å offentliggjøre informasjon om sertifiseringen før det planlagte møtet. De oppfordrer sitt nettverk av kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å vurdere sertifisering selv og delta i den kollektive innsatsen for en grønnere fremtid.

Kunngjøringen: en invitasjon til samarbeid

På deres hjemmeside og sosiale medieplattformer kunngjør Græsdal Glass AS stolt at de er i prosess med å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Den fargerike kunngjøringen reflekterer selskapets entusiasme og håp om å inspirere andre til å ta lignende skritt mot bærekraft.

“Vi er i prosess med å bli Miljøfyrtårnsertifisert! 🌱

Som del av vårt forpliktende arbeid for et bærekraftig miljø, klima og et bedre arbeidsmiljø, ønsker vi å informere om at vi nå er i prosess med å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Oppfordring til vårt nettverk: Vi mener at miljøansvar er en kollektiv innsats. Derfor oppfordrer vi våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å vurdere sertifisering og sammen med oss bidra til en grønnere fremtid. La oss jobbe sammen for en bærekraftig utvikling!”

Hvorfor åpenhet?

Græsdal Glass AS forklarer betydningen av åpenhet i sitt arbeid innen klima, miljø og arbeidsmiljø. De ser på dette som en vesentlig faktor som gir deres interessenter mulighet til å vurdere deres engasjement og innsats selv.

“Vi mener at åpenhet i vårt arbeid innen klima, miljø og arbeidsmiljø er vesentlig. Dette gir våre kunder og andre interesserte mulighet til å vurdere vårt engasjement og innsats på egenhånd.”

Hva vil bli offentliggjort?

Græsdal Glass AS deler detaljer om hva de planlegger å offentliggjøre, inkludert gjennomførte tiltak, resultater fra deres innsats, og sitt klimaregnskap. Denne omfattende tilnærmingen gir et helhetlig bilde av selskapets bærekraftsforpliktelse.

*”Hva vil bli offentliggjort?

  1. Gjennomførte tiltak
  2. Resultater fra vår innsats
  3. Vårt klimaregnskap”*
Dokumentasjon for åpenhet

Græsdal Glass AS forplikter seg også til å gi all offentlig informasjon om sitt arbeid tilgjengelig for hvert kalenderår etter sertifiseringen. Dette gir interesserte parter en enkel måte å følge selskapets fremgang på og styrker deres forpliktelse til åpenhet.

“Dokumentasjon: All offentlig informasjon om vårt arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø vil være tilgjengelig for hvert kalenderår etter vår sertifisering. Dersom du ønsker å se denne, kan du sjekke nettsiden vår, våre sosiale medier, eller be om en direkte lenke.”

Græsdal Glass AS sin reise mot Miljøfyrtårnsertifisering er ikke bare et skritt mot bærekraft, men også et eksempel på hvordan bedrifter kan engasjere sitt nettverk og inspirere til en kollektiv innsats for en grønnere og mer bærekraftig fremtid.

Blog