Spesialglass

Det finnes en rekke glass med spesielle og unike egenskaper, og dette går under kategorien spesialglass. Her kan du finne gjennomsiktige speilglass (f.eks til bruk foran monitor eller TV), glass med anti-dugg funksjon, dusjglass som forenkler renhold og rengjøring, ekstra klare glass, elektrisk ledende glass, glass med solceller og mye mer.

Glass er et av de mest benyttede byggematerialene vi har, og det utvikles stadig nye glasstyper til ulike formål. Som medlem av Glassfagkjeden og samarbeidspartner til produsent Pilkington sørger Græsdal Glass at du får tilgang til nødvendig informasjon om glassrelaterte produkter og løsninger.

Funksjonsglass